Podłoga na gruncie

Prawidłowo wykonane izolacje podłogi mieszkalnej – przeciwwilgociowa i termiczna gwarantują nam komfort, chronią przed zimnej przedostającym się z gruntu, wpływają na koszty związane z ogrzewaniem obiektu. Najczęściej używanym materiałem ociepleniowym podłogi na gruncie jest styropian EPS (polistyren ekspandowany). Dobrze wykonana izolacja przeciwwilgocio,wa to zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci do obiektu. Chroni to również konstrukcję budynku przed efektami permanentnego zawilgocenia.

Do ocieplenia podłogi na gruncie stosuje się płyty twardego styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego, zasypkę keramzytową, ewentualnie (rzadko) twarde płyty z wełny mineralnej. Płyty ocieplenia najlepiej układać w dwóch warstwach, z przesunięciem miejsc styku (by zapobiec w ten sposób powstawaniu mostków termicznych na połączeniach, a także umożliwić ocieplenie instalacji umieszczonych w podłodze). Płyty polistyrenu ekstrudowanego, które mają o około 20% lepszą ciepłochronność niż styropian (można układać je więc cieńszą warstwą), są jednak od niego droższe. Keramzyt (impregnowany, o granulacji 10-20 mm) można układać luzem lub w rozciętych workach (bez wysypywania).

Współczynnik przenikania ciepła Uo (max) [W/(m2-K)] od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.*
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy tI ≥ 16° 0.30 0.30
b) przy 8ºC ≤ tI < 16º 1,20 1,20
c) przy tI < 8° 1,50 1,50