Termomodernizacja co warto wiedzieć

Termomodernizacja pozwala w budynku na ograniczenie start ciepła oraz w wysokim stopniu wpływa na odczuwanie komfortu cieplnego. Poprawa efektywności energetycznej oraz oszczędności energii mają ogromne znaczenie dla kosztów związanych z ogrzewaniem budynków w okresie grzewczym.
Termomodernizacja to dobre rozwiązanie wówczas, gdy przegrody domu nie spełniają podstawowych warunków dotyczących współczynnika przenikania ciepła U – najczęściej dotyczy to przegród starszych domów, które nie posiadają odpowiedniej izolacji termicznej. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania z oszczędnością energii zostały opisane w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 z późn.zm.]