Strop nad piwnicą

Współczynnik przenikania ciepła Uo (max) [W/(m2-K)] od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.*
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy tI ≥ 16° 0.25 0.25
b) przy 8ºC ≤ tI < 16º 0,30 0,30
c) przy tI < 8° 1,00 1,00