Kierownik Projektu ds. HVAC

Twój zakres obowiązków

 • Kierowanie zespołem inżynierów: Motywowanie i rozwijanie umiejętności członków zespołu, budowanie pozytywnych relacji w zespole, prowadzenie szkoleń oraz ocena wyników pracy.
 • Organizacja i koordynacja prac montażowych: Planowanie harmonogramu prac montażowych, przydzielanie zadań członkom zespołu oraz monitorowanie postępów prac. Zapewnienie terminowości realizacji projektów.
 • Rekrutacja zespołów montażowych wewnętrznych oraz podwykonawców: Zatrudnianie zespołów montażowych zgodnie z zakładanym planem realizacji. Wdrażanie norm jakościowych. Szkolenia i wprowadzenie do współpracy.
 • Nadzór nad zespołami montażowymi: Prowadzenie codziennych odpraw, kontrola i wsparcie techniczne dla zespołów montażowych, monitorowanie efektywności pracy oraz rozwiązywanie problemów technicznych na miejscu.
 • Kontrola jakości realizowanych prac: Regularne inspekcje jakości wykonywanych instalacji, weryfikacja zgodności z projektami technicznymi oraz normami branżowymi, identyfikowanie i korygowanie błędów.
 • Raportowanie postępów prac: Sporządzanie szczegółowych raportów dotyczących postępów prac, dokumentowanie napotkanych problemów oraz proponowanie rozwiązań. Regularne raportowanie do przełożonych.
 • Wykonywanie obowiązków administracyjnych: Zarządzanie dokumentacją projektową, przygotowywanie kosztorysów oraz zamówień materiałowych, współpraca z dostawcami i podwykonawcami.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu pracy: Przestrzeganie przepisów BHP, szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa oraz kontrola stosowania środków ochrony indywidualnej.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w nadzorowaniu zespołów montażowych: Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, preferowane w branży hydraulicznej i instalacji grzewczych. Umiejętność zarządzania zespołem montażowym i rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac: Znajomość norm i standardów branżowych, umiejętność przeprowadzania inspekcji jakościowych oraz identyfikowania i korygowania błędów.
 • Zdolności kierownicze: Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, umiejętność motywowania i rozwijania pracowników, budowanie pozytywnych relacji w zespole.
 • Umiejętności raportowania: Umiejętność sporządzania dokładnych i szczegółowych raportów, dokumentowanie postępów prac oraz problemów technicznych.
 • Zdolności administracyjno-organizacyjne: Doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją projektową, przygotowywanie kosztorysów oraz zamówień materiałowych, współpraca z dostawcami i podwykonawcami.
 • Wysoka kultura osobista: Umiejętność pracy z klientem, komunikatywność, profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 • Wykształcenie wyższe: Preferowane w dziedzinie technicznej związanej z hydrauliką, instalacjami grzewczymi lub pokrewnymi. Dodatkowe certyfikaty i szkolenia będą dodatkowym atutem.
 • Znajomość technologii grzewczych: Dogłębna wiedza na temat pomp ciepła, kotłów gazowych, kotłów peletowych oraz kotłów na zgazowanie drewna oraz instalacji centralnego ogrzewania.
 • Prawo jazdy kategorii B: Gotowość do wyjazdów służbowych oraz prowadzenia pojazdów.
 • Dodatkowym atutem będą certyfikaty z metodyki zarządzania projektami np. PRINCE2, Agile oraz znajomość oprogramowania do zarządzania projektami.

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie UoP lub B2B,
 • Premia / drugi składnik wynagrodzenia,
 • Nowoczesne biuro,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie budowlanej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy.

Prosimy o wysłanie CV wraz z klauzulą RODO


  Formularz rekrutacyjny

  Klauzula RODO (najedź by rozwinąć)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku, o ile występuje) zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV / list motywacyjny itp.) przez Hermanos Sp. z o.o.. w celu realizacji przyszłych i obecnych procesów rekrutacyjnych

  CV: